Workshops

Een workshop of masterclass?

Voor zakelijke dienstverleners hebben wij drie typen workshops rondom de Cyber Security Scan. De Cyber Security Scan is een uitstekend middel om met uw klant in gesprek te komen omtrent zijn Cyber security omgeving. In combinatie met een van onze adviseurs, kunt u een workshop voor uw klanten organiseren.

Wij brengen 1.500 euro per workshop van 2 uur in rekening. Hiervoor krijgt u:
       1. Vooraf: Content plus uitleg voor uw rol in de  workshop toegespitst op uw doelgroep
       2. Onze adviseur faciliteert samen met u de workshop

De varianten:
Voor accountantskantoren en haar clienten
     Leerdoelen:
A. Begrip dat de jaarrekeningcontrole en continuiteit van de IT-omgeving met elkaar verweven zijn
B. Materialiteit in de jaarrekening is een lastig begrip voor veel organisaties, de effecten van Cyber security zijn zomogelijk nog lastiger te duiden
C. Hoe creert u een balans tussen controlemaatregelen, een werkende organisatie en aanvaardbare kosten?

Voor verzekeringskantoren en haar clienten
      Leerdoelen:
A. Een datalek kan een boete veroorzaken. Hoe zit het met gevolgschade?
B. Wanneer kan men een risico onverzekerd laten?
C. De verzekeringsvoorwaarden interpreteren.

Voor bedrijfsbrede adviseurs
    Leerdoelen:
A. Gericht op organisatorische inbedding
B. Gericht op adequate cultuur
C. Alert op en acceptatie van menselijk falen

Naast workshops verzorgen wij masterclasses van een dagdeel. In deze masterclass komen alle bovengenoemde leerdoelen aan de orde komen. Een masterclass vergt een financiële investering per deelnemer van 399 euro.

Copyright © 2023 Privacyverklaring | CDK by Hans Idink