Cyber Security Scan

Wij meten vakinhoudelijke denkkracht op Cyber Security. Dus of bestaande collega’s en teams van organisaties, alsmede sollicitanten, beeld hebben bij Cyber Security en de Cyber Risico’s in het huidige digitale tijdperk.

Hetgeen we meten gaat van awareness van het bestaan van en omgaan met risico’s tot expertise gebieden binnen het vakgebied. Daarbinnen kijken we naar zaken als een adequate cultuur, alertheid op en acceptatie van menselijk falen, technische kennis, etc.

Afhankelijk van de doelstelling van de klant gebruiken we één van de twee beschikbare Cyber Security Scans. De eerste (specialist) is gericht op technische specialisten binnen het vakgebied, de tweede (generalist) is meer gericht op bedrijfsbrede benadering en awareness bij het onderkennen van risico’s.

We meten of de mensen in uw organisatie zich bewust zijn van wat er mogelijk speelt maar ook of uw IT sollicitant wel echt op de hoogte is van hetgeen u hoopt dat hij is.  Een mooie spiegel op ieder individu, met vele toepassingen en in ieder geval de noodzakelijke inhoudelijke feedback aan uw mensen als opening voor verandering en awareness.  Voor eigen uw organisatie of juist voor uw klant, waar u deze tools kunt inzetten als added value op uw eigen dienstverlening.

Heel doeltreffend brengen we in beeld hoe groot de awareness en denkkracht is, of er expertise is en op welke gebieden. Kijkt u naar de voorbeeldrapportages waarin u prachtige assen van awareness en expertise ziet. Zeer behulpzaam en objectief vastgesteld, in kaart gebracht t.o.v. vele anderen die deze scan ook deden.

Onze scan helpt bij de beantwoording van vragen als:

  • Is mijn sollicitant eigenlijk wel vakinhoudelijk op de hoogte ?
  • Hoe weet ik nu echt of mijn IT manager het wel weet ?
  • Hoe kwetsbaar is mijn organisatie door het niet bewust zijn van de risico’s die we lopen ?
  • Hoe kom ik zinvol in gesprek met mijn team over dit onderwerp?
  • Hoe sla ik het gesprek met deze sollicitant nu echt plat tot de kern?
  • Draaien wij als organisatie niet een beetje weg ?
  • Als iedereen elkaar angst aanpraat, hoe weet ik dan dat wij de zaak wel op orde hebben ?

Wat is de meerwaarde van de Cyber Security-scan?

Technologische ontwikkelingen gaan snel en het is noodzakelijk om het bewustzijn van de digitale kansen en risico’s van organisatieleden doorlopend te voeden. Het is logisch dat kennisniveau’s verschillen en het is belangrijk de grenzen van wat men van zichzelf kan verwachten te accepteren.
Het afdekken van cyber security risico’s kan door een set van controlemaatregelen te definiëren en deze regelmatig te testen.

Aangezien het individu op vele tereinen (on)bewust – onbekwaam is, is het verstandig om ook andere organisatorische maatregelen te nemen.

De Cyber Security Scan concretiseert de voorkeurs denkrichting van het individu op twee hoofdelementen:
1. Bewustzijn en organisatie
     A. Gericht op organisatorische inbedding
     B. Gericht op adequate cultuur
     C. Alert op en acceptatie van menselijk falen
2. Techniek en controle
     A. Kennis van de opzet
     B. Kennis op de werking
     C. Kennis van het testen

Door de uitkomsten te bespreken, zijn organisaties beter in staat om de risico’s te duiden en passend te acteren.

Voor wie?

De Cyber Security Scan bestaat in 2 varianten:
1. De specialist
Door vragen en antwoorden meer te larderen met vaktermen ontstaat een beeld hoe u zich verhoud tot vakgenoten. Ook meet de scan de omgang met onbekende terreinen.

2. De generalist
De Cyber Security Scan geeft een indicatie of de affiniteit met “Hoe ga ik om met mijn eigen leemtes in kennis?” Van de gemiddelde niet-IT MKB-onderneming kan men niet verwachten dat men de specialisten in huis heeft. Het is evident dat een goed ontwikkeld bewustzijnsniveau een risico beperkende maatregel is.

Copyright © 2023 Privacyverklaring | CDK by Hans Idink