Inzicht in digitaal bewustzijn

Lees MeerLees Meer

CyberDenkKracht

Hoe veilig is mijn organisatie tegenover cyber bedreigingen?
Hebben mijn medewerkers de juiste kennis?

CyberDenkKracht helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van digitaal bewustzijn.

We hebben:
Scans om digitaal bewustzijn te meten en te interpreteren
Workshops als onderdeel van het actieplan om dat bewustzijn te vergroten

Onze visie:
Naast de rekenkracht van computers bepaalt juist de menselijke denkkracht of uw organisatie in de digitale wereld succes heeft.

Het vermogen van mensen om het onkenbare, onzekere te duiden is juist in de digitale wereld van groot belang.
We kunnen heel veel automatiseren, maar de aanpassing aan de snel veranderende wereld, komt voort uit de menselijke denkkracht.

Daarnaast is het ook de menselijke factor die zorgt voor fouten in en misbruik van de digitalisering, die uw organisatie schade kunnen berokkenen.

CyberDenkKracht heeft de middelen om het cyber bewustzijn van uw organisatie te meten. Dat helpt onnodige fouten van medewerkers voorkomen en geeft inzicht in het aanpassingsvermogen van uw organisatie in de digitale wereld.
Dit inzicht kan dienen als startpunt om uw organisatie weerbaarder en adaptiever te maken.

Neem contact op voor een scan, workshop of voor meer informatie.

Of download een brochure.

Copyright © 2024 Privacyverklaring | CDK by Hans Idink